Live Trance Circle – пътуване в белотата

или музиката като ествствен път, всеобщо право, начин за хармонизиране, самоизследване и лечение Какво е „Лайв Транс”? Лайв трансът е групова практика за релаксация, хармонизиране, лечение и разширяване на съзнанието, която използва различни музикални инструменти и пеене. За разлика от други практики, които разчитат на повторението на вече готови, зададени модели и схеми, лайв трансът…