fbpx
Виняса йога е една от най-древните йога традиции, следи от съществуването й са намерени още през Ведическата ера и един от хората отговорни за нейната популяризация е Т. Кришнамачаря. Практиката представлява плавно преминаване от позиция в позиция с помощта на дъха. Често се асоциира с думата “flow” или иначе казано поток, като идеята е че ние сме в потока на енергията и преминаваме от форма във форма. Тази практика ни учи на непривързаност, ние влизаме в една позиция, прекарваме там определено време и след това отиваме в следващата, като никоя практика не прилича на друга, което създава едно много балансиращо духовно-физическо преживяване , развиващо цялата ни система без да претоварва точно определени мускулни групи. Заповядайте да изпитате усещането за Поток и да се гмурнете заедно с нас в това преживяване.
Vinyasa yoga

Vinyasa yoga is one of the most ancient yoga traditions, traces of its existence have been found since the Vedic era and one of the people responsible for its popularization is T. Krishnamacharya. The practice consists of smooth transitions from position to position with the help of the breath. It is often associated with the word “flow” or the idea that we are in the flow of energy and go from form to form. This practice teaches us detachment, we enter one position, spend some time there and then go to the next, and no practice resembles another, which creates a very balancing spiritual-physical experience that develops our entire system without overloading certain muscle groups. Come and experience the feeling of the Stream and dive with us into this experience.