fbpx

“Еrotic Embodyment & Intimacy” – meeting with Adam

“Еrotic Embodyment & Intimacy” – meeting with Adam

For English scroll down
ПОКАНА ЗА НЕДУАЛНА СРЕЩА “ЕROTIC EMBODIMENT & INTIMACY” НА ЖИВО С АДАМ
За първи път в България имаме възможността да приемем поканата да срещнем своите интимни, сексуални теми и да ги осветлим в полето на любяща осъзнатост, което Адам отваря с нежност и състрадание.
Колективният срам около еротичния ни живот и сексуалността често е толкова интензивен, че повечето от нас рядко получават любяща компания изън тази на интимните си партньори, а дори с интимните ни партньори, срама и страха от изоставяне често ни кара да се чувстваме несигурни да споделяме искрено преживяването си или смв безсилни да изследваме нови възможности.
Дори в недуалните среди, в така наречената духовност, където се предполага, че всичко е включено, сексуалността често се пренебрегва като бездуховна или твърде провокираща, за да й се обърне внимание. И все пак отричането на еротичното преживяване често ни лишава от неговата живост, намалявайки нашето вдъхновение, радост и жизненост. Също така не успява да излекува раните, които толкова много от нас имат в сферата на сексуалността и интимните отношения. Така че ние продължаваме да нараняваме себе си и да нараняваме други, или продължаваме да се крием, защото нямаме никакво безопасно пространство, за да изследваме с любов какво наистина се случва.
Това събитие няма предварително замислена програма как трябва да изглежда еротичното преживяване или интимните отношения на никого. Всеки от нас е уникален и всяка връзка е такава.
Адам не предлага терапия, определена система или метод, които да се следват.
Тази среща може да е подходящ за вас, ако искате да се почувствате:
• по-освободени да кажете „не“ или да поискате това, което наистина искате в интимните отношения.
• повече комфорт и лекота около всеки аспект на интимността.
• по-малко срам, около който и да е аспект от вашето еротично преживяване.
• по-свързани с вашето еротично желание и удоволствие.
• по-свободни и / или по-сигурни във вашите интимни отношения.
Повече за Адам
Адам притежава изключителна дарба за отваряне на съзнанието, сливане с потока на енергията на Любовта и състраданието. Центриран в сърцето, директен и внимателен, той предлага пряк път към истината за нашата природа и дълбоко осъзнаване на чистата ни същност.
С фино присъствие и дълбоко познание, Адам изгражда меко, отворено и защитено пространство за своите практики. Той ще ни потопи в съзнанието отвъд решетките на илюзорното възприятие. По лек, разбираем и напълно ненасилствен начин ще преживеем отварянето на собственото си сърце и ум и преминаването на потока на естественото и животворно съзнание. Когато преодолеем съпротивителните сили вътре в нас, можем да се насладим на естественото състояние на изобилие, радост, мъдрост и любов, които стоят подтиснати в страх, скованост и очаквания.
Заповядайте да съпреживеем заедно осъзнаването на чистата ни същност и природа, към които Адам ще ни насочи с любов, разбиране и лекота.
Срещата ще се проведе на английски, с превод на български език.
ДЕТАЙЛИ
17-ти петък
19:00-20:30 часа
София, бул. “Княгиня Мария Луиза” 58
Йога дистрикт “Мандала”
Цена : Дарение
Важно!
Местата са ограничени.
За да запазите своето – изпратете вашите имена на: luchana@adhoc.bg
Ще получите мейл с потвърждение на участието ви.
============================
A WARM INVITATION FOR AN EVENING MEETING IN PERSON WITH ADAM
When: September 17th 2021
Where: Sofia, Bulgaria,
The venue will be announced soon.
This event offers the possibilities to meet our intimate experiences in the field of loving awareness which Adam opens with gentleness and compassion.
The collective shame around our erotic lives and sexuality is often so intense that most of us rarely receive any loving company in this realm beyond our intimate partners. And even with our intimate partners, our shame and fear of abandonment, and theirs, often makes it feel unsafe to honestly share our experience or feel empowered to explore new possibilities.
Even in nondual spirituality, where everything is supposedly included, sexuality is often subtly dismissed as unspiritual or too triggering to address. Yet denying the erotic dimension often deprives us of it’s juice, diminishing our inspiration, joy, and vitality. It also fails to heal the wounds that so many of us have around sexuality and intimate relationships. So we continue to get wounded and wound others, or we stay in hiding because we don’t have any safe space to lovingly explore what’s really happening.
This meeting has no preconceived agenda about what anyone’s erotic embodiment or intimate relationships should look like. Every one of us is unique and every relationship is.
The invitation is to trust the wisdom of bringing loving awareness to our direct experience whatever it is
This Erotic Embodiment & Intimacy retreat might be right for you if you’d like to:
– Be more empowered to ask for what you really want in intimate relationships and say “no” to what you don’t want.
– Have more ease and confidence around any aspect of intimacy.
– Feel less shame around any aspect of your erotic experience.
– Enjoy a deeper connection to the aliveness of your desires.
– Feel more free and/or more secure in your intimate relationships.
DETAILS
17th of September (Friday)
58, Maria Louisa Blvd.
Yoga District Mandala
7 pm – 20:30 pm Sofia, Bulgaria time
Fee: Donation
Important note.
To reserve your spot send your names and request to:
e-mail: luchana@adhoc.bg
You will receive an e-mail with confirmation.

Предстоящи събития