fbpx

Инициация във Виолетовия Пламък

Инициация във Виолетовия Пламък

💫 Сен Жермен е известен като Владика на Седмия Лъч на Сътворението. Проявлението на този лъч подкрепя трансформацията, пробуждането, очистването на негативността, проявяването, Новата епоха и развитието на психическите способности. Приемане на истината на съзнателно ниво.
💫 Виолетовият пламък е носител на трансмутираща енергия, която води до изцеление на всички нива, скок в духовното развитие и разрушаване на блокажите пред Изобилието.
💫 Виолетовият пламък е Алхимия в най-чист вид.
💫 Ще разгледаме и интегрираме символът, носещ вибрацията на Виолетовият пламък, който способства за:
* Свързаност с Източника;
* Възстановяване на вътрешния баланс и чистота;
* Интергация на енергиите на Епохата на Водолея;
* Пречистване на централният енергиен канал, колоната на чакрите;
* Повишаване на вибрацията на Проявлението;
* Освобождаване от карма и нестойностни модели;
* Изграждане на кристална защитна решетка.
💫 Практиката включва медитация, инициация и инструкции за последваща самостоятелна работа.
====== Място на събитието =======
💫 Yoga District Mandala
💫 За записване и въпроси:
Диана Симеонова – 0898 591 150
💫 Енергиен обмен: 70 лв.
💫 В цената са включени всички необходими материали.
💫 Не се изисква предварителна подготовка или специфично облекло, но е добре да си носите тефтер и химикалка.
💫 Водещ: Диана Симеонова – Рейки Мастер от школата на ТеоРей, изучавала и практикуваща Психология, Астропсихология, Теате, Каруна Рейки, Изис Сейким, Кристалотерапия, Хипнотерапия, Австралийски цветни есенции и др.

Предстоящи събития