fbpx

Инициация в Синия Пламък на Архангел Михаил

Инициация в Синия Пламък на Архангел Михаил

💫 Архангел Михаил и Синият Пламък са част от първото ниво на системата ТеоРей.
💫 Михаил – “Този, който прилича на Бог” е повелител на Първия лъч на Сътворението. Проявлението на този лъч е алфата и омегата, източникът на всички останали енергии.
💫 Синият Пламък е носител на чистата сила и енергия, намерението, причината, посоката, централизацията и единството.
💫 Ключовата му дума е ВОЛЯ, но не каква да е, а Божествената воля проявена чрез Теб.

💫 Ще разгледаме и интегрираме 3 символи-дарове, носещи вибрацията на Синият Пламък (Защита, Чистота и Вяра), които способстват за:
* Интеграция на Вярата и блажено отпускане в пълно доверие към Себе си, другите и Вселената;
* Спиране на вътрешни битки и конфликти (съзнателни и несъзнателни);
* Възстановяване на вътрешния баланс;
* Справяне с противоречия;
* Пречистване на хара (централният енергиен канал), колоната на чакрите;
* Прекъсване на връзки с мисъл форми;
* Освобождаване;
* Изграждане на кристална защитна решетка.

💫 Синият Пламък също така помага на организма да се изчисти от чуждото съзнание, което носят вирусите и бактериите. Стимулира лечебните функции на тялото.
💫 И не на последно място Синият Пламък е безценен помощник при лечение на всякакви увреждания свързани с ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА!

💫 Практиката включва медитация, инициация и инструкции за последваща самостоятелна работа.

====== Място на събитието ======
София, Yoga District Mandala
04.03.2023, 13:30-16:30
За записване и въпроси:
Диана Симеонова – 0898 591 150
Рецепция на Yoga District Mandala – 0894 488 809

Енергиен обмен: 125 лв.

💫 В цената са включени всички необходими материали.
💫 Не се изисква предварителна подготовка или специфично облекло.

💫 Водещ: Диана Симеонова – Рейки Мастер от школата на ТеоРей, изучавала и практикуваща Психология, Астропсихология, Теате, Каруна Рейки, Изис Сейким, Кристалотерапия, Хипнотерапия, Тета хийлинг, Австралийски цветни есенции, Приложна кинезиология и др.

Предстоящи събития