fbpx

Инициация в синия пламък на Архангел Михаил

Инициация в синия пламък на Архангел Михаил

Архангел Михаил и Синият Пламък са част от първото ниво на системата ТеоРей.
Михаил – “Този, който прилича на Бог” е повелител на Първия лъч на Сътворението. Проявлението на този лъч е алфата и омегата, източникът на всички останали енергии.
Синият Пламък е носител на чистата сила и енергия, намерението, причината, посоката, централизацията и единството.
Ключовата му дума е ВОЛЯ, но не каква да е, а Божествената воля проявена чрез Теб.
Ще разгледаме и интегрираме 3 символи-дарове, носещи вибрацията на Синият Пламък (Защита, Чистота и Вяра), които способстват за:
* Интеграция на Вярата и блажено отпускане в пълно доверие към Себе си, другите и Вселената;
* Спиране на вътрешни битки и конфликти (съзнателни и несъзнателни);
* Възстановяване на вътрешния баланс;
* Справяне с противоречия;
* Пречистване на хара (централният енергиен канал), колоната на чакрите;
* Прекъсване на връзки с мисъл форми;
* Освобождаване;
* Изграждане на кристална защитна решетка.

Синият Пламък също така помага на организма да се изчисти от чуждото съзнание, което носят вирусите и бактериите. Стимулира лечебните функции на тялото.

И не на последно място Синият Пламък е безценен помощник при лечение на всякакви увреждания свързани с ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА!

Практиката включва медитация, инициация и инструкции за последваща самостоятелна работа.

====== Място на събитието ======
София, Yoga District Mandala
23.09.23, 14:00-17:00
За записване и въпроси:
Диана Симеонова – 0898 591 150
Рецепция на Yoga District Mandala – 0894 488 809

Енергиен обмен: 125 лв.

В цената са включени всички необходими материали.
Не се изисква предварителна подготовка или специфично облекло.

Водещ: Диана Симеонова – Гранд Мастер Рейки
от школата на ТеоРей, изучавала и практикуваща Психология, Астропсихология, Теате, Каруна Рейки, Изис Сейким, Кристалотерапия, Хипнотерапия, Тета хийлинг, Австралийски цветни есенции, Приложна кинезиология и др.

Предстоящи събития