fbpx

Инициация в Синия Пламък на Архангел Михаил

Инициация в Синия Пламък на Архангел Михаил

Архангел Михаил и Синият Пламък са част от първото ниво на системата ТеоРей.

Михаил – “Този, който прилича на Бог” е повелител на Първия лъч на Сътворението. Проявлението на този лъч е алфата и омегата, източникът на всички останали енергии.

Синият Пламък е носител на чистата сила и енергия, намерението, причината, посоката, централизацията и единството.

Ключовата му дума е ВОЛЯ, но не каква да е, а Божествената воля проявена чрез Теб.

Ще разгледаме и интегрираме 3 символи-дарове, носещи вибрацията на Синият Пламък (Защита, Чистота и Вяра), които способстват за:

* Интеграция на Вярата и блажено отпускане в пълно доверие към Себе си, другите и Вселената;

* Спиране на вътрешни битки и конфликти (съзнателни и несъзнателни);

* Възстановяване на вътрешния баланс;

* Справяне с противоречия;

* Пречистване на хара (централният енергиен канал), колоната на чакрите;

* Прекъсване на връзки с мисъл форми;

* Освобождаване;

* Изграждане на кристална защитна решетка.

Синият Пламък също така помага на организма да се изчисти от чуждото съзнание, което носят вирусите и бактериите. Стимулира лечебните функции на тялото.

И не на последно място Синият Пламък е безценен помощник при лечение на всякакви увреждания свързани с ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА!

Практиката включва медитация, инициация и инструкции за последваща самостоятелна работа.

====== Място на събитието ======

София, Yoga District Mandala

30.03.24, 10:00-12:30

За записване и въпроси:

Диана Симеонова – 0898 591 150

Енергиен обмен: 125 лв.

– 50% за тези, които вече имат инициация, но желаят да я получат отново!

В цената са включени всички необходими материали.

Не се изисква предварителна подготовка или специфично облекло.

Водещ: Диана Симеонова – Гранд Мастер Рейки от школата на ТеоРей, изучавала и практикуваща Психология, Астропсихология, Теате, Каруна Рейки, Изис Сейким, Кристалотерапия, Хипнотерапия, Тета хийлинг, Австралийски цветни есенции, Приложна кинезиология и др.