fbpx

ИНИЦИАЦИЯ В СИНИЯ ПЛАМЪК НА АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

ИНИЦИАЦИЯ В СИНИЯ ПЛАМЪК НА АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

💫 Архангел Михаил  и Синият пламък са част от първото ниво на системата ТеоРей. 

💫 Михаил – “Този, който прилича на Бог” е повелител на Първия лъч  на Сътворението. Проявлението на този лъч е алфата и омегата, източникът на всички останали енергии. 

💫 Синият пламък е носител на чистата сила и енергия, намерението, причината, посоката, централизацията и единството. 

💫 Ключовата му дума е ВОЛЯ, но не каква да е, а Божествената воля проявена чрез Теб. 

💫 Ще разгледаме и интегрираме 3  символи-дарове, носещи вибрацията на Синият пламък (Защита, Чистота и Вяра), които способстват за:

* Интеграция на Вярата и блажено отпускане в пълно доверие към Себе си, другите и Вселената;

* Спиране на вътрешни битки и конфликти (съзнателни и несъзнателни);

* Възстановяване на вътрешния баланс;

* Справяне с противоречия;

* Пречистване на хара (централният енергиен канал), колоната на чакрите;

* Прекъсване на връзки с мисъл форми;

* Освобождаване;

* Изграждане на кристална защитна решетка.

💫 Синият пламък също така помага на организма да се изчисти от чуждото съзнание, което носят вирусите и бактериите. Стимулира лечебните функции на тялото.

 

💫 Практиката включва медитация, инициация и инструкции за последваща самостоятелна работа.

 

====== Място на събитието ======

София, Yoga District Mandala 

За записване и въпроси:

Диана Симеонова – 0898 591 150

 

Енергиен обмен: 70 лв. 

 

💫 В цената са включени всички необходими материали.

💫 Не се изисква предварителна подготовка или специфично облекло. 

 

💫 Водещ: Диана Симеонова – Рейки Мастер от школата на ТеоРей, изучавала и практикуваща Психология, Астропсихология, Теате, Каруна Рейки, Изис Сейким, Кристалотерапия, Хипнотерапия, Тета хийлинг, Австралийски цветни есенции и др.