fbpx

Интегративно дишане

Интегративно дишане

ИНТЕГРАТИВНОТО ДИШАНЕ
Ползи от работа с интегративно дишане:
Подобрява психическото и емоционалното състояние.
Редуцира тревожността.
Справя се с минали травми и травматични събития.
Води до осъзнаването на моделите, които саботират здравословното ни функциониране на всички нива.
Освобождава от депресивни и други негативни емоционални състояния.
Води до резултати изразяващи се в повишена самооценка и себеуважение.
Помага за отстраняването на различни пристрастявания.
Балансира потока на енергията в тялото.
Подпомага духовното израстване.
Улеснява медитативното вглъбяване.
Позволява пълноценната изява на любовтта и радостта.
Разширява самоосъзнаването.
Подобрява дишането и осъзнатоста за него в ежедневието
Развива способностите за бързо справяне със стреса
Води до разтоварване на цялата система и освобождаване на простраство в нея за НОВОТО
Цена на практиката 50 лв
Повече⏬

Предстоящи събития