fbpx

Мандала танц

Мандала танц

Танца Мандала е построен по геометрическия принцип на мандалата и в своята сакрална
структура има център,външна форма и вътрешно съдържание.
Външна форма-това е движение произхождащо чрез осморки,кръгове,спирали и вълни.Те
произтичат чрез Вътрешната структура на тялото-седем основни жизнени центрове и канали,които
се съединяват.
Основната форма в танца е осморка-‘’Безкрайност’’ обединяваща в себе си всички
елементи,качества и направления,които възстановяват и хармонизират нашата енергия в
тялото.Спиралите и вълните направляват нашата енергия, а кръговете обединяват сакралните
рисунки в танца.
Чрез построяването на нашата вътрешна ос произхождат всичките тези движения , които ни
свързват със Земята и Небето и балансират мъжкият и женският принцип в тялото и съзнанието.
По време на практиката дишаме по определен начин ,осъзнато управляваме ритъма на нашето
дишане и спомагаме на тялото да освободи негативният опит събран в Душата и да хармонизира
паметта там.
Чрез танца произхожда възвръщане към нашата Цялост;
Нормализира се хормоналният баланс в тялото;
Изграждат се хармонични отношения със себе си,с партньора ни ,с окръжаващата ни среда;
В живота влизат нови възможности,създават се нови връзки,които могат качествено да изменят съдбата;
Ставаме цялостни,спират да ни влияят обстоятелства,хора и събития;
Живота става наситен,напълнен и ярък;
Настъпва меко и нежно изцеление на травми на безсъзнателно ниво;
На всички жизнени нива настъпва изобилие и разцвет;
Увеличава се чувстването на пространството,себе си в него ,гласът на интуицията става много по звучна;

Предстоящи събития