fbpx

Ом Чантинг – Резонирайте с Мантрата Ом

Ом Чантинг – Резонирайте с Мантрата Ом

СЛУЖЕТЕ НА БОЖЕСТВЕНОТО, СЛУЖЕЙКИ
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Ом е универсалният звук на сътворението, най-висшата и чиста вибрация, която съществува.
Когато практикуваме ОМ Чантинг, практикуваме падасева-бхакти – израз на Божествена Любов и служене на същества.
Като колектив, групата се настройва на Божественото присъствие на Oм, разширявайки своето съзнание и позволявайки на всеки от участниците да се потопи по-дълбоко в Божествената Любов вътре в себе си.
Обмен: 15 лв.
Водещ: Мокша

Предстоящи събития