fbpx

ТАНТРА-УИКЕНД С ГОПАЛ

ТАНТРА-УИКЕНД С ГОПАЛ

Каним ви от 13-15 октомври в София на тантра-уоркшопа :

ФОРМАТА НА ЛЮБОВТА – ДИНАМИЧНА ТАНТРА , ОСЪЗНАТОСТ , ИНТИМНОСТ И С*ЕКСУАЛНОСТ

В този специален динамичен тантра-уикенд уоркшоп ще можете да научите и изпитате съвременни и древни тантрически техники , съчетани с елементи на любов към тялото , медитация , биоенергетика и моя подход към божествените лечебни изкуства на Ошо и свещената интимност и с*ексуалност .

Когато правите любов , усещате ли формата на енергийното си тяло ?

Свързани ли сте със себе си ?

Действате ли механично или сте във връзка със с*е*ксуалността си ?

Чувствате ли се като машина , която трябва да изпълни задача , или се чувствате готови да се отворите към по-високи измерения на удоволствието ?

Нашето материално тяло е само най-малката част от нашето същество , което е безгранично. Отвъд материалната реалност цяла енергийна система оформя нашето физическо тяло и ни свързва с цялата вселена .
Пътуването трябва да започне от тялото , да го почувствате , да го приемете , да откриете неограничените му възможности за изживяване на блаженство , радост и жизненост . След като осъзнаем физическата си форма , можем да отворим вратата към по-високи измерения .
Този изключително трансформиращ динамичен тантра-уикенд е покана да станем интимни с нашата истинска енергийна същност като ЛЮБОВ , върховната вибрация на вселената . Ще се прояви магическа промяна от Външен вид към Любящо присъствие .

СВЕЩЕНА ИНТИМНОСТ
Правенето на любов не е умение , а състояние на духа . Да станем интимни с нашия енергиен заряд като ЛЮБОВ е единственият начин да бъдем истински интимни в любов с другите .
Не се нуждаем от партньор , за да се свържем със свещената ни интимност . И когато сме в контакт със себе си, тази интимност се превръща в свещено пространство , в свят момент .
След като голямата стъпка е направена от движението и индивидуалната връзка , поканата за свързване с другите протича по-естествено . Когато проекциите ни се изпарят , можем да видим и прегърнем другия , да видим себе си отразени върху него и да разширим и открием нови и различни аспекти от себе си.
Ние отваряме поле за предаване с Всемирната любов .

Ще споделяме, практикуваме и ще се наслаждаваме заедно на :

• Древни и съвременни тантра-техники
• Дишане (пранаяма)
• Енергийна работа с тялото
• Тантрически движения
• ОШО Активни медитации

Ще проучим :

• Нашето тяло като храм
• Чакровата система
• Оргазмичната вълна
• Трите тантрически ключа : дишане , движение и звук
• Изкуството на докосването
• Спанда , Свещената вибрация

Всичко по забавен и игрив начин , в елегантна атмосфера и пространство , където участниците ще се чувстват сигурни , изразявайки себе си в свобода и доверие .

Тантра е магически свят , който превръща обикновеното в необикновено !

⛔️ В това събитие няма да има с*ексуално взаимодействие , под формата на полов акт .

✔️ Необвързани , двойки , всички полове и възрасти са добре дошли , дори без предишен опит в Тантра .

ДИНАМИЧНА ТАНТРА
Какво е динамична тантра ?

Динамична Тантра се роди с идеята да създаде тантрическо изживяване , което да бъде лесно достъпно за всички нива , от начинаещи до напреднали медитиращи , и да се забавляват с него , отпускайки се в него , като да отидете на парти , дори , ако това е парти с един човек .

Да започнем с тялото ‍♂️
Толкова сме затрупани от телевизията , рекламите , социалните медии и работната ни рутина , че умовете ни често трудно се справят . Естествената ни способност да се свързваме с тялото ни е загубена . Тялото обаче е естествената врата към човешкия опит, а не умът .
Поради тази причина е необходим по-динамичен подход към тантрическите техники за тези , които не могат просто да седнат , да медитират и да се свържат с телата си .

В тези колективни преживявания ние ще практикуваме заедно , как да :

• Дедраматизирате с*е*ксуалността , освобождавайки се от вашите ограничаващи вярвания .

• Научите да се отнасяте с уважение към вашето тяло .

• Внасяте повече осъзнатост , за да увеличите способността си да обичате и да бъдете обичани .

• Разпознавате вашето тяло като вашия истински храм .

• Научите изкуството да се отпускате чрез дълбока релаксация .

• Тече свободно с*ексуалната ви енергия .

• Да възвърнете доверието в себе си , в другите и живота .

• Се запознаете отблизо с трудностите на избора , да станете по-наясно с вашите граници и да уважавате себе си .

• Откриете и хармонизирате вашата вътрешна мъжка и женска полярност .

• Изградите и стабилизирате енергията си отговорно , използвайки трите тантрически ключа : дишане , движение и звук .

Повече информация за Динамична Тантра : www.gopaltantra.com

КОЙ Е ГОПАЛ ?
Роден в Италия , Гопал има повече от 25 години опит , изследвания и сертифицирано обучение по Тантра , медитация , биоенергетика , шиацу , работа с тялото , божествени лечебни изкуства на Ошо , мистицизъм , лична трансформация , съзнателна чувственост , психеделичност , духовност и дълбоко разбиране и опит в човешката психология .
Той преподава в цяла Европа и Латинска Америка , в семинари и индивидуални сесии повече от десет години , как да придружава хората да прегърнат своята уязвимост и да се свържат отново с вътрешната си сила , споделяйки неговата уникална комбинация и личен подход .
По време на своите семинари и частни сесии Гопал присъства с вас , предавайки ключовете си за научаване как да канализирате енергия , да излъчвате осъзнатост и да подреждате по-висшите елементи от себе си .
Той е сертифициран Тантра-учител по “Skydancing Tantra” от школата на Марго Ананд във Франция и сертифициран бодиуоркър и фасилитатор по ОШО-медитация в “OSHO Divine Healing Arts” с Прашантам .
След като се премества в Берлин , той е вдъхновен от града да създаде Динамична Тантра , игрив , задушевен начин за практикуване на Тантра в градската джунгла .
Той работи в много различни творчески области като музикант , организатор на събития , промоутър , арт-директор, диджей и непрекъснато експериментира и комбинира 3-те тантрически ключа , дъх , движение и звук с иновативни техники за медитация .
Работейки и живеейки в Берлин , Гопал провежда обучения , семинари , уоркшопи , медитации и индивидуални сесии по целия свят , използвайки целия си личен, професионален опит… и особено сърцето .
Отговорът винаги е ЛЮБОВ .
www.gopaltantra.com

Организатор : Митко Марашев (Тантра-Терапевт/С*екс-Коуч)
www.mitkomarashev.com

ДЕТАЙЛИ ЗА УОРКШОПА :

Дата : 13-15 октомври (петък-неделя)

Място : София

Времетраене :
ПЕТЪК : 19:00-22:00
Въвеждащ ритуал и представяне на уоркшопа (структура , граници , съгласие , време и т.н.)
Тантрична медитация

СЪБОТА : 9:00/9:30-21:00/21:30
(с две почивки за обяд и вечеря)

НЕДЕЛЯ : 9:00/9:30-18:00
(с една почивка за обяд)

Цена (ранно записване до 30 септември) :
1 човек : 430 лева / 220 евро
Двойки : 750 лева / 385 евро

Цена (след 30 септември) :
1 човек : 485 лева / 250 евро
Двойки : 800 лева / 410 евро

ЗАПИСВАНИЯ , подробна ИНФОРМАЦИЯ и неограничени ВЪПРОСИ относно уоркшопа и плащания :

Митко Марашев +34/643492008 (Viber /WhatsApp)
https://call.whatsapp.com/voice/hxqraVn5gXRbhTpi9JIBiR

Както и в месинджър на личния ми профил Mitko Marashev

И на фейсбук-страниците Осъзнат мъж и Тантра-Терапевт

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ :

1. Банков превод (bank transfer) :

IBAN – ES55 2100 5580 1115 0005 1252 – DIMITAR IVANOV
BIC (Swift) : CAIXESBBXXX

Основание : Тантра-уоркшоп

2. Револют (Revolut) :

revolut.me/mmarashev

IBAN – LT19 3250 0430 0528 5832
BIC (Swift) – REVOLT21

3. Изипей (EasyPay) :

IBAN : BG15ESPY40040025288453
BIC (Swift) : ESPYBGS1

Основание : Тантра-уоркшоп
•••• ••••
Капаро не се възстановява , както и преведена сума , но може да бъде ползвана от друг човек!

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ

For English below
*************************************
For English below

TANTRA-WEEKEND WITH GOPAL

We Invite you 13-15 of october 2023 to the Tantra-workshop in Sofia :

THE SHAPE OF LOVE – DYNAMIC TANTRA , CONSCIOUSNESS , INTIMACY AND S*EXUALITY .
FOR SINGLES AND COUPLES

Dynamic Tantra weekend with Gopal

In this special Dynamic Tantra weekend workshop, you will be able to learn and experience modern and ancient tantric techniques combined with elements of Body Love, Meditation, Bioenergetics, and my approach to Osho Divine Healing Arts and Sacred Intimacy and S*exuality.

When you make love, do you feel the shape of your energetic body?

Are you connected with yourself?

Do you act mechanically, or are you in touch with your s*exuality?

Do you feel like a machine that needs to perform a task, or do you feel ready to open yourself to higher dimensions of pleasure?

Our material body is just the smallest part of our being, which is limitless. Beyond material reality, a whole energetic system shapes our physical body and connects us with the entire universe.
The journey needs to start from the body, feeling it, accepting it, discovering its unlimited possibilities to experience bliss, joy, and aliveness. Once we become aware of our physical form, we can open the door to higher dimensions.
This highly transformative Dynamic Tantra weekend is an invitation to become intimate with our true energetic essence as LOVE, the ultimate vibration of the universe. A magical shift will manifest from Appearance to Loving Presence.

SACRED INTIMACY
Making love is not a skill but a frame of mind. Becoming intimate with our energetic charge as LOVE is the only way to be genuinely intimate in love with others.
We don’t need a partner to connect with our sacred intimacy. And when we are in touch with ourselves, that intimacy becomes a sacred space, a holy moment.
Once the big step is done from movement and individual connection, the invitation to connect with others flows more naturally. When our projections drop, we can see and embrace the other, see ourselves reflected on them, and expand and discover new and different aspects of ourselves.
We open a field of transmission with the Universal Love.

We will share, practice, and enjoy together :

* Ancient and modern Tantra Techniques
* Breathwork
* Energy bodywork
* Tantric Movements
* OSHO Active Meditations

We will explore:
* Our Body as a Temple
* The Chakra System
* The Orgasmic Wave
* The Three Tantric Keys: Breath, Movement, and Sound
* The Art of Touch
* Spanda, the Sacred Vibration

All in a fun and playful way, in an elegant atmosphere and a space where participants will feel safe expressing themselves in freedom and trust.

⛔️There will be no s*exual intercourse happening in this event .

✔️Singles , couples , all genders , and ages are welcome , even without previous experience in Tantra.

DYNAMIC TANTRA
What is Dynamic Tantra?
Dynamic Tantra was born with the idea to create a tantric experience that would be easily accessible for all levels, from beginners to advanced meditators, and to have fun with it, relaxing into it, like going to a party, even if it’s a party of one.

Let’s start with the body ‍♂️
We are so overwhelmed by television, advertising, social media, and our work routine that our minds often have a hard time keeping up. Our natural ability to connect with our body is lost. However, the body is the natural gateway to human experience, not the mind.
For this reason, a more dynamic approach to tantric techniques is necessary for those who cannot simply sit down, meditate, and connect with their bodies.
In these collective experiences, we practice together how to:

* Dedramatize s*exuality, freeing ourselves from our limiting beliefs.
* Learn to treat our body with respect.
* Bring more awareness to increase our ability to love and be loved.
* Recognize our body as our true temple.
* Learn the art of letting go through deep relaxation.
* Let our s*exual energy flow freely.
* Regain confidence in oneself, in others and life.
* Become familiar with the issues of choice, become more aware of our limits, and respect ourselves.
* Discover and harmonize our inner male and female polarity.
* Build and stabilize our energy responsibly using the three keys: Breath, Movement and Sound
More info about Dynamic Tantra: www.gopaltantra

WHO IS GOPAL ?
Born in Italy, Gopal has more than 25 years of experience, research, and certified training in Tantra, Meditation, Bioenergetics, Shiatsu, Bodywork, Osho Divine Healing Arts, Mysticism, Personal Transformation, Conscious Sensuality, Psychedelics, Spirituality, and a deep understanding and experience of human psychology.
He has been teaching all over Europe and Latin America, in workshops and individual sessions for over ten years, how to accompany people to embrace their vulnerability and reconnect with their inner power, sharing its unique combination and personal approach.
During its workshops and private sessions, Gopal is present with you, passing on its keys to learning how to channel energy, radiate consciousness and align higher elements of yourself.
He is a certified SkyDancing Tantra teacher from the school of Margot Anand in France and a certified bodyworker and OSHO Meditation facilitator at OSHO Divine Healing Arts with Prashantam.

After moving to Berlin, he was inspired by the city to create Dynamic Tantra, a playful, soulful way to practice Tantra in the urban jungle.
He works in many different creative areas as a musician, event organizer, promoter, art director, DJ, and constantly experimenting and combining the 3 Tantric Keys, Breath, Movement, and Sound with innovative meditation techniques.
Working and living in Berlin, Gopal facilitates training, workshops, Meditation, and individual sessions worldwide using all its personal, professional experience… and especially the heart.
The answer is always LOVE.
www.gopaltantra.com

Event-organizer : Mitko Marashev (Tantra-Therapist/S*ex-Coach)
www.mitkomarashev.com

DETAILS OF THE WORKSHOP :

Dates : 13-15 of october 2023 (Friday-Sunday).

Place : Sofia

Duration :
FRIDAY : 19:00-22:00
Introduction ritual , introduction to workshop (structure, boundaries, consent, timing, etc.)
Tantric meditation

SATURDAY : 9:00/9:30-21:00/21:30
(with two breaks for lunch and dinner)

SUNDAY : 9:00/9:30-18:00
(with one break for lunch)

PRICE (early registration until september 30) :
Single : 220 euro / 430 leva
Couples : 385 euro / 750 leva

PRICE (after September 30) :
Single : 250 euro / 485 leva
Couples : 410 euro / 800 leva

REGISTRATION, detailed INFORMATION and unlimited QUESTIONS about the workshop and payments :

Mitko Marashev +34/643492008 (Viber/WhatsApp)
https://call.whatsapp.com/voice/hxqraVn5gXRbhTpi9JIBiR

As well as in the messenger of my personal fb-profile Mitko Marashev ✍️

And on the Facebook pages Conscious man ✍️ and Tantra-Therapist ✍️

All English speakers, outside of Bulgaria , you can also contact Gopal himself ✍️

All of the above are event hosts ☝️

PAYMENTS METHODS :

1.Bank transfer :

IBAN – ES55 2100 5580 1115 0005 1252 – DIMITAR IVANOV
BIC (Swift) : CAIXESBBXXX

Reason : Tantra-Workshop

2.Revolut :

revolut.me/mmarashev

IBAN – LT19 3250 0430 0528 5832
BIC (Swift) – REVOLT21

The deposit is not refundable , as well as the transferred amount , but it can be used by another person!

❗️THE PLACES ARE LIMITED ❗️

Предстоящи събития