fbpx

Сертификационен Курс за Йога Преподавтели 200 часа • Certification Teacher Traning 200 Hours

Сертификационен Курс за Йога Преподавтели 200 часа • Certification Teacher Traning 200 Hours

YOGA DISTRICT • и Сандип Сатядев организират сертификационен курс за преподаватели по Йога към най-голямата международна сертифицираща организация Yoga Alliance.

Йога курсът включва в себе си както теория, така и практика. Разпределен в 200 учебни часа ( всеки 1 учебен час е по 60 минути ) . Всеки преминал курса, получава сертификат от Yoga Alliance, с който получава право да преподава навсякъде по света.
Курса е за всеки, който иска обогати познанията си по Йога философия и подобри практиката и здравето си. Тук ще научите не само Йога, но и как да я преподавате, подготвяйки ви цялостно за вашето призвание – да бъдете Йога учител.

Целта на курса е да сте напълно подготвени за всички предизвикателства, които ви очакват като Йога инструктори и да се чувствате комфортно, имайки всички нужни познания и умения. Учителите, които ще бъдат до вас в обучението са Сандип Сатядев (Йога философия и практики) и д-р Аля ( Йога анатомия ) и гост-лектор: Илияна Захариева.

Курса е разпределен в три модула:
Модул 1 – Теория:
• История на Йога (различни древни йогийски начин на живот)
• Философия на Йога
• Хатха Йога
• Ащанга Йога
• Мантра Йога
• Раджа Йога
• Крия Йога

• Патанджали Йога сутра
• Хатха Йога
• Хатха Йога Прадипика
• Хатха Йога асани
• Shatkarma
• Мудра
• Бандхи
• Ащанга Йога
• Анатомия на човека
• Йога терапия
• Книга за Йога алианса
• Естествена терапия и начин на живот
• Храна
• Акупресура
• Рефлексология
• Класически масаж
• Магистърски стандартни книги от университета Гурукул Кангри
.
Модул 2 – Практически:
• Шаткарма
• Нети
• Дхоти
• Басти
• Капалбахти
• Наули
• Тратак
• Shuksham vyayama
• Хата Йога асани (основни асани)
• Класически 84 Йога асани
• Асани според последователността на Йога алианса
• Терапевтична Йога
• Модерна Йога (усъвършенствани асани)
• Ащанга виняса ЙогаМодул 3: Пранаяма

• Пранаяма
• Терапевтична пранаяма
• Крия Йога пранаяма
• Dyahn (медитация)

Курса стартира от 10 Октомври 2020г.  и ще се провежда в District Shazam. Всеки делничен ден по 2 часа и уикендите по 4 часа.
Цена за 200 учебни часа: 2500 лв. Групата е с ограничен брой хора и е необходимо предварително записване, което става с депозит от 500 лв. ( невъзвращаем ). Остатъка от сумата може да се внесе на две вноски до началото на Декември
Заявете своето участие на рецепция District Mandala 0894 488 809 и District Shazam 0884 687 855
Yoga District and Sandeep Satyadev wellcoming you at 200 HOURS Certification Teacher Traning by Yoga Alliance. The cource explore the philosophy and practice of Yoga . The training is organized in 200 hours – every class is 60 minutes .
This teacher training is for those of you who wants to enrich the experience and knowledge of Yoga and to improove your health. You will study how to teach yoga and prepare  to follow the vocation of Yoga Teaching .
The focus of training is for you to be fully equipped for all the challange, who awaits you as a Yoga Teacher and comfort you as make you  skilled and well trained.

Find herewith our proposal for Yoga Teacher Training Course program.

Module 1 Theory

1.     History of yoga (different ancient yogi lifestyle)

2.     Yoga philosophy

a.     Hatha yoga

b.     Ashtanga yoga

c.     Mantra yoga

d.     Raj yoga

e.     Kriya yoga

 

3.     Patanjali Yoga Sutra

4.     Hatha Yoga

a.     Hatha Yoga Pradipika

b.     Hatha yoga asanas

c.     Shatkarma

d.     Mudra

e.     Bandhi

 

5.     Ashtanga yoga

6.     Human anatomy

7.     Yoga therapy

8.     Yoga Alliance book

9.     Natural therapy and lifestyle

a.     Food

b.     Acupressure

c.     Reflexology

d.     Classical massage

 

10.  Master degree standard books from Gurukul Kangri University

 

All the books will be provided in pdf file & print out.

 

Module 2 Practical

 

1.     Shatkarma

a.     Neti

b.     Dhoti

c.     Basti

d.     Kapalabhati

e.     Nauli

f.      Tratak

2.     Shuksham vyayama

3.     Hatha yoga asanas (basic asanas)

4.     Classical 84 yoga asanas

5.     Asanas according Yoga Alliance sequence

6.     Therapeutic yoga

7.     Modern yoga (advanced asanas)

8.     Ashtanga vinyasa yoga

 

Module 3 Pranayama

 

1.     Pranayama

2.     Therapeutic pranayama

3.     Kriya yoga pranayama

4.     Dyahn (Meditation)

With Best Regards !!!

Yoga Teacher Training Course

Date: 10 Oct 2020

Place: Sofia, Yoga District Shazam

Duration: 2 months, 200 hours (1 hour = 60 min)

Fee: 2,500 leva

 

The studio arranges: advertisement, yoga hall 2 hours per day on working days, Saturdays & Saturdays 4-6 hours, nice atmosphere of the studio.

 

Sandeep arranges: practical & theoretical teaching 200 hours

 

Yoga teacher list: Sandeep Satyadev (yoga philosophy & practices), Dr. Alya (Yoga anatomy), Guest lecturers: Anna Bakalova, Iliyana Zaharieva, Yanitsa Nikolova, Vera Zaharieva

The Yoga Teachers Training places are limited and it`s necessary  to declare participation as you pay deposit of nonrefundable 500 BGN. The rest of the price can be paid in two amounts by the start of December 2020.
Registration
+359 894488809 at Yoga District Mandala   mandala@theyogaditrict.net
+359 890511609 at Yoga District Shazam    shazam@theyogadistrict.net

Предстоящи събития