4

обратно

Христина Славчева
Христина Славчева – терапевт

Христина Славчева, използва методите на холистичния подход в работата си като консултант и водещ на групови процеси. Завършила е курсове към руската школа ”Природного голоса” работи групово и индивидулно с методите за лечение и развитие през собствения глас. Завършила е обучение за фасилитатор по интегративно дшане към Австрийската асоциация по интегративно дишане, интегрален консултант към “ ,Institute for Integral Training and Coaching Austria (IITC). В момента се обучава към Института по интегрална сексуалност C.H.A.I, също така в метода на семейни констелации в „Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия. Води групови процеси за жени, като приема това за мисия в личния си път на жена, майка и консултант.В метода за работа с природния глас, открива своето място, като води групи и индивидуални сесии. Използва различни енергийни практики, в индивидуалните си консултации, които имат за цел изцеляването на тялото, душата и умът.Увлича се от различни подходи в работата си и надгражда уменията си, като се развива в нови посоки изследвайки през обучения и преживявания себе си и света. Обича красотата във всичките и форми, и се стреми да я търси в себе си и в другите.

Практики

Звукотерапия

Петък – 19:20 – 20:35

Запиши се за
нашия бюлетин