fbpx
 Stretching
Стречинг

Гъвкавостта на физическото тяло е основополагаща за нашето развитие като личности. Всички сме чували сентенцията “Здрав дух в здраво тяло”, но по-малко от нас знаят за “Гъвкав ум в гъвкаво тяло”. Има множество изследвания за взаимовръзката между гъвкавостта на тялото и съответстващите ментални процеси. Ако искате и вие да изследвате с нас влиянието на физическата гъвкавост върху цялата система, опитайте нашата практика по Стречинг.