fbpx
Галина Стакева
Галина Стакева

Галина Стакева (Прем Шела) предава Кундалини Йога по учението на Еколь дю Тантра и Френската Федерация Тантра Кундалини Йога, основани от Ананд Шараби. Галина е в пътя на Тантра Кундалини Йога по учението на Еколь Ду Тантра от 2004, като ученичка на Ананд Шараби, Ананд Мира и Баджан Каур. Тя предава учението в практиката, чистотата в присъствието и наблюдението, и е в свързаност със своите учители и ученици,  а като отправна точка в метода на Кундалини йога е идеята за преобразяването на личния микрокосмос, като замисъл и отражение на макрокосмоса.

Кундалини е космичната мощ, присъстваща във всяко живо същество и е двигател на всяка еволюция на съзнанието. Пробуждането и канализирането на тази енергия към по-висшите центрове на човешкото съзнание е целта на всички практики на Кундалини йога. Тя се състои от крии, базирани на асани в пасивната им и в активната им форма, дихателни техники, работа с концентрации, звуци и вибрациите на мантрите и др.

Практики