fbpx
Valentin Miro halfcircle
Валентин Колчев – Миро

Валентин Колчев – Миро, от над десет години развива и усъвършенства опита
си в областа на интегралния подход, като по пътя събира познание,
преминавайки множество обучения, във връзка Интегралния подход в
терапевтирането и личностното развитие.
Сертифициран йога преподавател, завършил обучение към
“New Me Trainings international “ – в специалноста” New Me Breath and Bodywork &New Me Strategic Coaching”,
фасилитатор по интегративно дшане към Австрийската асоциация по интегративно дишане, интегрален
консултант към “ ,Institute for Integral Training and Coaching Austria (IITC) използва методите на
хипнотерапия, емпатия, енергийни техники и подходи в телесно
ориентирани терапии, тантрични техники за работа с границите и други.

Преминал е обучение за към Института по интегрална сексуалност C.H.A.I , „Школа по
Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия,TAI – техники за
вътрешна алхимия.
По пътя на личното си израстване и усъвършенстване Миро се запознава през
личния опит с много ситуации, които му дават живия опит от преживяното, да
бъде интегрирано и приложено в работата му на консултант.

Посоката в процесите на промяна и изцеление, която следва в работата си с
клиентите си, е към здравословно оцелостяване на идивида, в подкрепа на това, всеки един да намери своя ключ, за
здраве, пълноценен, съзнателен и прогресивен личен път.

Миро е смел изследовател, на вътрешния и външен свят, обича да пътува в
различни посоки, в себе си и в света. Води както индивидуални процеси, така и
различни процеси в група и обучения свързани с личностно израстване.
Живее, преподава и консултира в София и Видин.

Споделено:
„Историята за името ми звучи малко като анекдот, но такава е реалността. Аз
съм от влашкия край и навремето, когато нашите са ме кръщавали, избират за мен
името Миролюб, това е името което майка ми ми е дала. Но знаете, че в нашия край
ритуалът по кръщаването се полива обилно с вино и пълномощникът на
Общината явно много се е отдал и от църквата до Общината ми е забравил
името и ме записва като Валентин. И така съм с две имена цял живот. Това обаче е
прекрасно, защото тези имена ме правят едно цяло. Интересен е фактът, че никой
от родителите ми не се е опитал да промени това. Години по-късно
установявам, че в живота няма случайни неща – Миролюб – мир и любов, а Валентин е
празникът на любовта и виното.“

Практики

Интегрална практика за справяне със стрес, тревожност и бърнаут