Практикувайте с вашите любими инструктори ОНЛАЙН от фб страниците на Йога Дистрикт! 🤩
Предвид ситуацията в страната, на живо в залите ще работим при първа удачна възможност. Намасте 💗